دانلود کتاب active intro

✅ خرید آنی با سریع ترین درگاه بانکی

💵 لینک دانلود بعد از خرید برای شما نمایش داده خواهد شد

✅ فایل به صورت PDF می باشد

✅ محتوای دانلودی شما دارای 190 صفحه است

دانلود کتاب active intro

تصاویر پیش نمایش فایل خریداری شده

کتاب راهنمای کامل اکتیو اسکیلز اینترو حمیده اوشلی 190 صفحه پی دی اف PDF را برای شما دانشجویان آماده شده است.

ترجمه کتاب اکتیو اینترو

ترجمه فارسی کتاب active intro

دانلود کتاب اکتیو اینترو

دانلود کتاب active intro

توانایی خواندن یکی از چهار مهارت اساسی در آموزش زبان است. برای تقویت این مهارت راهی جز خواندن مطالب انگلیسی وجود ندارد.

برای تقویت این مهارت، یکی از بهترین و قدرتمندترین کتاب ها در این زمینه، تکنیک PRACTICAL جمع آوری مجموعه است. ویرایش جدید این کتاب با حمایت و همکاری National Geographic Learning و انتشارات CENGAGE بر اساس سیستم آمریکایی منتشر شده است.

فهرست مطالب کتاب راهنمای کامل اکتیو اسکیلز اینترو حمیده اوشلی:

 • بخش 1 :زندگي آنالين
 • فصل 1 :مالقات با دوستان در اینترنت
 • فصل 2 :بازیکنان افراطی
 • بخش 2 :درس خواندن و تحصيل كردن
 • فصل 1 :انجام متفاوت کاری
 • فصل 2 :مرکز یادگیری
 • بخش 3 :انتخاب كار
 • فصل 1 :یک مرد با 52 شغل
 • فصل 2 :کار کردن در
 • تعطیالت

مرور 1

 • بخش 4 :دنياي ورزش
 • فصل 1 :سپاک تاکارو
 • فصل 2 :آیا ورزش مهم است؟
 • بخش 5 :مسافرت
 • فصل 1 :یک کارت پستال از هنگ کنگ
 • فصل 2 :سرنوشت: سنگاپور
 • بخش 6 :مقايسه فرهنگها
 • فصل 1 :آداب غذا خوردن
 • فصل 2 :خاطرات اقامت خانگی

مرور 2

 • بخش 7 :گوش كردن به نصيحت
 • فصل 1 :از اما بپرسید
 • فصل 2 :فشار همساالن
 • بخش 8 :افراد برجسته
 • فصل 1 :زندگی واقعی یک ابر قهرمان
 • فصل 2 :مرد ناهار رسان
 • بخش 9 :تفريح و سرگرمي است
 • فصل 1 :هنرمندان به دو زبان
 • فصل 2 :زیست شناسی و ورزشی

مرور 3

 • بخش 10 :مد و مد شدن
 • فصل 1 :مد خیابان
 • فصل 2 :از زباله تا مد روز
 • بخش 11 :جهان اسرار آميز
 • فصل 1 :کتاب اسرار آمیز
 • فصل 2 :در آسمان شب
 • بخش 12 :داستان هاي حقيقي زندگي
 • فصل 1 :چهره به چهره با چوپاکابرا
 • فصل 2 :جان سالم به در برند تا ماجرای شان را تعریف کند

مرور 4

 • فهرست واژگان